กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาแล้ว ระเบียบการ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.ธรรมศาสตร์ 60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

เกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธ์สมัครสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน หลักสูตร 6 ปี

ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 และศึกษาชั้นมปลายตลอดหนักสูตรในจังหวัดที่ที่ตนมีภูมิลำเนา ไม่รับสมัครข้ามจังหวัด

กลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ภาคกลาง ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.สระบุรี
– สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อ่างทอง, ปทุมธานี
ภาคใต้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
– สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง
ภาคตะวันออก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร
-ฉะเชิงเทรา, ปราจีบุรี, สระแก้ว

เปิดรับสมัครสอบ TU STAR เพื่อนำคะแนนมาพิจารณา
สมัครสอบ 12-18 กันยายน 2559
สอบ  9 ตุลาคม 2559
รับสมัครโครงการ  20-31 ตุลาคม 2559

916 Comments