กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง รอบหลัง Admissions คณะเภสัชศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 59

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2559
รอบหัลง Admissions  เปิดรับสมัครถึง 10 มิถุนายน 2559

-สาขาที่เปิดรับสมัคร
+หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี
+หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตร 4 ปี

เว็ปหลัก : http://pharmacy.eau.ac.th

78 Comments