กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.สยาม 60 จำนวน 30 คน


มหาวิทยาลัยสยามได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยวิธีรับตรง สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2560 

คุณสมบัติ + สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต

ม.สยาม

เปิดรับสมัครถึง 5 พฤษภาคม 2560

ปล.แหะๆ ค่าใบสมัครแพงจุง ขึ้นราคาจากปี 59 

907 Comments