กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 60


 โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ใน 15 คณะ รวม 55 คน
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัคร 7-11 พฤศจิกายน 2559

 ประกาศ การรับสมัครและการคัดเลือก

 ใบสมัครคัดเลือก

 ใบสมัครทดสอบความสามารถ

 แบบหนังสือรับรองคะแนน

373 Comments