กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรงทั่วประเทศ60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รวม 529 คน

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีนโยบายรับสมัครที่ศึกษาชั้นมัยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โครงการรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งคณะที่รับเข้าศึกษา 6 คณะ รวมจำนวนรับทั้งสิ้น 529 คน

เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560

24 Comments