กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561รอบที่ 4

Screen Shot 2561-05-27 at 2.26.01 PM

ข่าวสารการสมัคร

  • ประกาศ เรื่อง สาขาวิชาที่กำหนดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม รอบที่ 4) ดาวน์โหลด
  • กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (KU78) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (บางเขน) ดาวน์โหลด
  • ประกาศ เรื่อง สาขาวิชาที่ยกเลิกการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลด
  • เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 ระบบกลาง Admissions รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. วันที่ 6-10 มิ.ย. 61 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 61) ดาวน์โหลด
  • ปฏิทินโครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 ดาวน์โหลด
713 Comments