กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรงทั่วประเทศ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2560 จำนวน 1,850 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,850 คน
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

31 Comments