กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรงหลังแอด โครงการรับตรงปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ 5 สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 59

โครงการรับตรงปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ 5 สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 59
สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัคร 15-16 มิถุนายน 2559
สาขาภูมิศาสตร์ เปิดรับสมัคร 1-11 มิถุนายน 2559
สาขาจิตวิทยาภาคพิเศษ  เปิดรับสมัครถึง 8 มิถุนายน 2559
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดรับสมัครถึง 9 มิถุนายน
สาขานิติศาสตร์ เปิดรับสมัคร 6-10 มิถุนายน 2559
884 Comments