กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ประกาศฉบับใหม่ รับตรงคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรามราชชนก ปีการศึกษา 2560

ประกาศฯฉบับใหม่ โดยให้ยกเลิกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ณ วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรามราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ณ วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

เปิดรับสมัคร 8-21 มกราคม 2560

38 Comments