กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ ม.มหาสารคาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในโครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ เพื่อเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาม.ปลาย ที่มีผลการเรียน และสนใจเข้าศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร ถึง 23 ธันวาคม 2559

63 Comments