กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ ม.รังสิต 2561

มหาวิทยาลัยรังสิตกำหนดการรับสมัครสอบ
เข้าศึกษา แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบที่ 1
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 8 พ.ย.60 ภาคการศึกษา S/2561
สอบข้อเขียนวันที่  11 พ.ย. 60

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

คณะ/วิทยาลัย รหัสคณะ สาขาวิชา การกำหนด
GPA.
วิทยาลัยแพทยศาสตร์* 1201 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.ราชวิถี) ไม่กำหนด
  1203 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.เลิดสิน) ไม่กำหนด
คณะทันตแพทยศาสตร์ 2301 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) ไม่กำหนด
คณะเภสัชศาสตร์ 0501 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ไม่กำหนด
  0504 สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ ไม่กำหนด
คณะพยาบาลศาสตร์ 0302 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) 2.50 ขึ้นไป

image: http://files.unigang.com/pic/99/22.jpg

เว็บไซคต์หลัก

59 Comments