กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ โครงการที่คณะฯดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาที่เปิดรับ
ประวัติศาสตร์ 10 คน
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เขมร 4 คน
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ลาว 4 คน
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เวียดนาม 4 คน
ภาษาเกาหลี 5 คน

เปิดรับสมัครถึง 15 มีนาคม ถึง 9 มิถุนายน 2560

77 Comments