กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 หลักสูตรแพทยศาสตร์ นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) จำนวน 20 คน

คุณสมบัติ ( รับนักเรียนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
+ อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์
+ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
+ เกรดเฉลี่ย 3.00

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม ถึง 28 พฤศจิกายน 2560 

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก

538 Comments