กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาภาคฯ ทั่วประเทศ รอบที่ 2 ม.ขอนแก่น

KKU 100X100
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์

โครงการรับตรง (โควตาภาคฯ ทั่วประเทศ รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2559 ที่เว็บไซต์

https://apply.kku.ac.th/interviewkku2

ดูกำหนดการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละสาขา และดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย

ได้ที่ https://apply.kku.ac.th

488 Comments