กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ มจพ.โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา พระนครเหนือ 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา

มจพ

คณะ/สาขาที่เปิดรับ
– มจพ.กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยนานาชาติ
– มจพ. ปราจีนบุรี  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

เปิดรับสมัคร 25 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560

48 Comments