กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ระเบียบเเละคุณสมบัตรับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 

พร้อมหรือยัง?…TCAS รอบที่ 3 และ 4
“We are KMUTT”

Screen Shot 2561-04-18 at 12.13.06 AM

#Dek61 #WeareKMUTT #มจธ#เด็กบางมด #TCAS #รับตรง61#รับตรงร่วมกัน #แอดมิชชั่น #admission

Screen Shot 2561-04-18 at 12.12.47 AM

คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
Screen Shot 2561-04-18 at 12.13.19 AM
ระเบียบการ/คุณสมบัติ เเละรายละเอียดการสอบ/สถานที่สอบ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
– สมัครและชำระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/
– ปฏิทินกำหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://app.cupt.net/tcas/round3.php
Screen Shot 2561-04-18 at 12.15.23 AM
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Screen Shot 2561-04-18 at 12.14.17 AM
ระเบียบและคุณสมบัติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดการสอบเเละสถานที่สอบ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561
ชมวิดีโอแบบเต็มได้ที่นี่
281 Comments