กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญตรี
ในโครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2560 

เปิดรับสมัคร 3 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2560

มจธ. บางมด

**นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องยกเลิกใบสมัครเดิมแล้วถึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**

เกณฑ์-ปวช-รวม-60  DOWNLOAD
ปฎิทิน-ปวช-60  DOWNLOAD
ตรวจสอบสถานะการสมัคร  LINK
14 Comments