กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ม.บูรพา

ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

(ด้านกีฬา ,ศิลปะ, ดนตรี-ขับร้อง, นาฏศิลป์ และวิชาการ) ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร  13-26 กันยายน 2559

44 Comments