กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรงบางมด รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment

รับตรงบางมด62

 รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment

โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2562

    ส่งแฟ้มสะสมผลงาน มาที่มหาวิทยาลัยฯ/คณะ/ภาควิชา (รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2562

    ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาวิชาจะติดต่อผ่านทาง SMS หรือ E-Mail หรือเว็บไซต์ของสาขา

    ผู้ผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยฯจะแจ้งขั้นตอนการกรอกใบสมัครผ่าน SMS หรือ E-mail

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครเเล้ว) วันที่ 24 เมษายน 2562

**กรุณาอ่านรายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการ Active Recruitment

DOWNLOAD

เอกสารการสมัคร (เพิ่มเติม) คณะวิศวกรรมศาสตร์

DOWNLOAD

เกณฑ์การรับสมัครแต่ละคณะ โครงการ Active Recruitment รอบที่ 2

DOWNLOAD

เอกสารการสมัคร (เพิ่มเติม) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

DOWNLOAD

รับตรงบางมด62
1,416 Comments