กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 นักเรียนนายสิบทหารบก กองทัพบก ถึง 25 มกราคม นี้

กองทัพบกมีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นผู้นำหน่วยที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารเหมาะสม

หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปีเมื่อสําเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรี ประจําการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จํานวน 13 เหล่า จํานวน 1,980 นาย มียอดการจัดหาดังนี้
-บุคคลพลเรือน จํานวน 1,188 นาย
-หารกองประจําการ จํานวน 792 นาย

เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคมม 2560 ถึง 25 มกราคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก

952 Comments