กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ม.ธรรมศาสตร์

 

ม.ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจำปี การศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 10-25 ตุลาคม 2560

481 Comments