กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา 60 จำนวน 4,407 คน

มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  จำนวน 4,407 ที่นั่ง

เปิดรับสมัคร 1-15 พฤศจิกายน 2559

39 Comments