กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรงทั่วประเทศ โครงการพิเศษปี 60 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น รวม 40 คน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 40 คน
สาขาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 มกราคม 2560

CR.UNIGANG.COM

70 Comments