กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ระเบียบการเพิ่มเติม รับตรง รอบ 2 คณะทันตยแพทยศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร 2561

การรับนิสิตแบบโควตา ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะทันตแพทยศาสตร์
ม.นะรศวร ประจำปีการศึกษา 2561

การรับนิสิตแบบโควตา(Click เพื่อดูรายละเอียด)
  • ระบบรับตรง (โควตา)
รายละเอียด
  • ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายละเอียด
  • ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะทันตแพทยศาสตร์
รายละเอียด
ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)
รายละเอียด
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)
รายละเอียด
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท
รายละเอียด
694 Comments