กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

งานเข้าไหม !!! จุฬา รับตรงทั่วประเทศ รอบ 3 กำหนดใช้ GPAX !!

ดูระเบียบการ  TCAS รับตรงทั่วประเทศ จุฬาฯ ครั้งแรกแล้วตกใจมาก !!
มีกำหนดใช้ GPAX ด้วย แบบนี้งานเข้าแน่นอน
เพราะเกรดแต่โรงเรียนความยากง่ายไม่เท่ากัน

แต่เดียวก่อนนะ มันไม่ใช่แบบนั้น !!

คำว่า ใช้ GPAX ไม่ได้ถึงว่าจะใช้ GPAX เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
อาจจะใช้ หรือ ไม่ใช้เป็นเกณฑ์คิดคะแนนในการคัดเลือก ก็ได้จ้า
เพราะคำว่าใช้ อาจจะหมายถึง คณะนี้ กำหนด เกณฑ์ GPAX ขั้นต่ำจ้า -…-
อาจจะไม่ได้ใช้ GPAX เป็นเกณฑ์ในการคิดคะแนน

นั่งเทียบเคียงแล้ว รับตรง จุฬา 60 กับ 61 ก็คล้ายๆกันมาก
จำนวนรับใกล้เคียงกัน เกณฑ์คัดเลือกหลายคณะ/สาขา ใช้เกณฑ์คัดเลือกเดิม

แต่วิธีการรับต่างไปเยอะมาก คะแนนน่าจะลดลงจากปี 60 เยอะมากครับ

316 Comments