กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ม.ขอนแก่น เปิดรับโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 1,429 คน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่ เสาร์ที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2560

เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะน้องๆ

ม.ขอนแก่น

Screen Shot 2560-01-26 at 9.45.14 PM

Screen Shot 2560-01-26 at 9.49.52 PM

Screen Shot 2560-01-26 at 10.19.50 PM

จำนวนที่รับสมัคร รอบที่ 2 ทั้งสิ้น  1,429 คน

หน้าหลัก ในการเข้าสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา

ตารางแสดงคณะ / สาขาที่เปิดรับ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2560

31 Comments