กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง โครงการพิเศษ รังสีเทคนิค ม.ธรรมศาสตร์ 60 จำนวน 40 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการรับและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนนิค โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 40

ธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครถึง 26 พฤษภาคม 2560

1,150 Comments