กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ระเบียบการ รับตรง60 แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในสถาบันสมทบ ม.มหิดล

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวขนบท ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์

โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 4 แห่ง คือ
ศูนย์การแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   48 คน
ศูนย์การแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลโรงพยาบาลประชารักษ์  32 คน
ศูนย์การแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 32 คน
ศูนย์การแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 32 คน

เปิดรับสมัคร  1-30 กันยายน 2559

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหลักสูตรทันตแพทนศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ระบบรับตรง(มหิดลเพื่อชาวชนบท) 

image: https://www.mahidol.ac.th/directadmission/images/newlight.gif

newlightรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 25560 

image: https://www.mahidol.ac.th/directadmission/images/newlight.gif

newlightการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2560 ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิด      Cr.Unigang

43 Comments