กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ห้ามพลาด ต้องรีบอ่าน ระเบียบการ ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2560

ระเบียบการ  ม.นเรศวร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2560

ม.นเศวร

ระบบรับตรง(โควตา)

โครงการพิเศษต่างๆ

แพทย์แนวใหม่

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการความร่วมมือ)

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)

17 Comments