กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครรอบที่ 1   วันที่ 1 กันยายนถึง 22 ตุลาคม 2559
เปิดรับสมัครรอบที่ 2  วันที่ 1  ธันวาคม 2559  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560

คณะ/สาขาที่เปิดรับเช่น เภสัช 80 คน,  พยาบาล 80 , เทคนิคการแพทย์ 60 , อังกฤษ 100 , บัญชี 120 , วิศวะ 320

75 Comments