กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับตรง60 มศว. มาแล้ว จำนวน 76 สาขา รวม 2,366 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรงทั่วไป โดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560  รับนักศึกษาใน 76 สาขาวิชา รวมจำนวน 2,366 คน

เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2559 ถึง 29 มกราคม 2560

443 Comments