กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ระเบียบการ รับตรง รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) เปิดรับสมัคร 4-18 ธันวาคม 2560

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 78 คน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 2 คน
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) 3 คน 

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก

42 Comments