กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ระเบียบการ รับตรง กสพท 2560 ฉบับที่ 1

กสพท

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ  1-31 สิงหาคม 2559

7 Comments