กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เรียนต่อ มหาวิทยาลัยแพทย์แห่งชาติ ประเทศโรมาเนีย 2560

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแพทย์แห่งชาติของประเทศโรมาเนีย Carol Davila University of Medicine and Pharmacy เมือง Bucharest 158 ปีแห่งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จำนวน 15 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี ( Doctor of Medicine , MD )

2.1กำลัง หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และผ่านการเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา

2.2 มีคะแนนสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (  GPA ) ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ก. ผู้ที่มีคะแนนสะสมในระเบียนผลการเรียน(GPA) ตั้งแต่ 3.70 ขึ้นไปสามารถทำการสมัครโดยไม่ต้องยื่นผลทางภาษาองักฤษ

ข. ผู้ที่มีคะแนนสะสมในระเบียนผลการเรียน(GPA) ตั้งแต่ 3.50-3.69 ให้ทำการยื่นหนังสือรับรองการผ่านการเรียนภาษาอังกฤษ หรือ Recommendation letter เกี่ยวกับภาษาของผู้สมัครโดยโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา  , สถาบันสอนภาษา หรือ อาจารย์ของนักศึกษา ( สามารถยื่นได้ภายหลังการสมัคร )

ค. ผู้ที่มีคะแนนสะสมในระเบียนผลการเรียน (GPA)  ตั้งแต่ 3.35-3.49 ให้ทำการยื่นคะแนนทักษะทางภาษาอังกฤษ ( สามารถยื่นได้ภายหลังการสมัคร ) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ( เฉพาะกรณี ค. )

Cambridge ESOL certificates:
– FCE / First Certificate in English
– CAE / Cambridge Advanced in English
– CPE / Cambridge Proficiency in English
Certificates issued by Michigan University:
– ECCE / Examination for the Certificate of Competency in English
– ECPE / Examination for the Certificate of Proficiency in English
IELTS certificate:
– scored at least 6 / „competent user”
TOEFL certificates:
– TOEFL iBT (with at least these scores: 21 for listening, 22 for reading, 23 for speaking, 21 for writing)
– TOEIC (with at least these scores: 400 for listening, 385 for reading, 160 for
speaking,150 for writing)

:: Carol Davila University of Medicine and Pharmacy

รู้จักกันดีในมหาวิทยาลัยแพทย์แห่งชาติและเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์อันดับ 1 ของประเทศโรมาเนีย ตั้งอยู่เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย ( Bucharest ) มีอายุมากกว่า 158 ปี ( ก่อตั้งเมื่อปี 1857 ) โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษามีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศส โดย Dr. Carol Davila ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกมากมาย ได้แก่ Florentina I.Mosora ผู้ค้นพบวิธีการตรวจสอบเบาหวานชนิดที่ 2 , Nicolae Constantin Paulescu ผู้ค้นพบ ฮอร์โมน Insulin ที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน ในปัจจุบัน , Dr. Carol davila ผู้สร้าง Davila Tincture ใช้รักษาโรค Cholera และ Opioid-bases oral solution เพื่อใช้รักษา Symptomatic management of diarrhea และผลงานวิจัยอีกมากมาย มีการแลกเปลี่ยนวิชาการ และ นักศึกษา ซึ่งเป็น Partners ภายในมหาวิทยาลัยชั้นนำของ European Union เช่น Universite paris Diderot Paris ประเทศฝรั่งเศส , Qeen Mary & Westfield College ประเทศอังกฤษ , University of Oxford ประเทศอังกฤษ , Universitat Leipzig ประเทศเยอรมัน ,University of Cadiz ประเทศเสปน , Universita deli study di Roma ประเทศอิตาลี ,Medizinische Universitat Wien ประเทศออสเตรีย ,University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ ,Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ และอีกกว่า 30 มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหภาพยุโรป
:: หลักสูตรได้รับการรับรองจาก British Medical Council ( BMC ), MCEC ( Medical Council of European Countries ), USMLE ( Unites States Medical Licensing Examination) and MCI ( Medical Council of India ) รวมถึง WFME (World Federation for Medical Education), the FAIMER (Foundation for Advancement of International Medical Education and Research), the IMED (International Medical Education Directory) and the AVICENNA Directories และ แพทยสภาแห่งประเทศไทย

:: ระเบียบการรับสมัคร 

:: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร โทร 02-309-3449 , 080-227-6543 , 062-365-4001
หรือรับระเบียบการรับสมัครได้ที่ E-mail: info@meu.asia

Facebook : https://www.facebook.com/AEC.Study.Medicine.Romania/

Website : www.meu.asia

371 Comments