กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง มรภ.นครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 10 มี.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) แจ้งถึงการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้ รับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.nrru.ac.th (เลือกเมนูการรับเข้าศึกษาต่อ) ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มี.ค.60 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือจุดรับชำระค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 17 มี.ค. โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 24 มี.ค. จัดสอบข้อเขียน วันที่ 3-5 เม.ย. ประกาศผล วันที่ 24 เม.ย. จัดสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะเฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด วันที่ 16 พ.ค. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 26 พ.ค. ทั้งนี้ สามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nrru.ac.th และที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.0-4400-9009 ต่อ 1550, 1512

354 Comments