กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ธรรมศาสตร์

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 90 คน

ธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560

72 Comments