กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการท็อปเท็น (Top Ten) สู่พาณิชยนาวีนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครา 1-30 กันยายน 2559

ระเบียบการและใบสมัคร

40 Comments