กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม ห้ามพลาดโอกาส

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดการรับสมัครและการสอบบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560 

เปิดรับสมัคร 16 มกราคม ถึง 17 มีนาคม 2560

โครงการช่อดอกปีบupdate

สำหรับน้องๆ 4 จังหวัด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น

โครงการคณะดำเนินการเอง update

568 Comments