กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาแล้ว เตรียมพร้อม ระบบรับตรงพยาบาลรามา ม.มหิดล 60

รับตรง พยาบาลรามา ม.มหิดล ปี 2560

โครงการพื้นที่
โครงการวิทยาเขต
โครงการพิเศษ
โครงการส่งเสริมความถนัดวิชาชีพ  ( โครงการนีเป็นรับตรงทั่วประเทศจ้า)

คุณสมบัติ
+ กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
+ เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคไม่ต่ำกว่า 2.75
+ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ไม่ควรมากกว่า 70 กิโลกรัม
+ สูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

เปิดรับสมัครในเดือน พฤศจิกายน 2559 นี้จ้า

ที่มา  ramanursingstudent

369 Comments