กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัคร 2 มกราคม ถึง 19 เมษายน 2560

ไม่มีกำหนดเกรดขั้นต่ำ มีแต่กำหนดคะแนน O-net ภาษาอังกฤษ ต้องไม่ต่ำกว่า 30 คะแนนเท่านั้น

ระเบียบการฉบับจริงออก 2 มกราคม 2560

FB https://www.facebook.com/pg/nc.rtaf.mi.th/posts/?ref=page_internal

305 Comments