กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 จะพลาดไม่ได้เลย น้องๆที่สนใจในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ อนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครทั้งชายและหญิง

โครงการบุตข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ จำนวน 14 คน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 42 คน

ผู้หญิง – สูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
ผู้ชาย –  สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร  รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
และเมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 77เซนติเมตร

องค์ประกอบในการคัดเลือก
GAT 35%  PAT1 20% PAT2 45%  

เปิดรับสมัคร 1-15 กุมภาพันธ์ 2560

เว็บไซต์หลักการรับสมัคร   http://nursepolice.thaijobjob.com

352 Comments