กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อตัดสิทธ์การคัดเลือก กสพท. 2560

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย สถาบันของรัฐตามโควตาพื้นที่/โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560

โดย กสพท. จะไม่นำคะแนนขอผู้มีรายชื่อ มาประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง ของ กสพท  ดังนั้นหากผู้สมัครมีรายชื่อแนบท้ายเป็นรายชื่อไม่ถูกต้อง ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันที่แจ้งชื่อมาแห่งนั้นๆ โดยตรง ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น

ประกาศรายชื่อ

63 Comments