กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาแล้ว ประกาศผลวิชาสามัญ 9 วิชา พร้อมช่วงคะแนนสอบ

ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 พร้อม 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2561

1,333 Comments