กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ประกาศผลแล้ว มหิดลรับตรง59

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
วันที่ 29 ก.พ.59 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

เว็บไซต์ประกาศผล http://www.mahidol.ac.th/directadmission/