กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท 60 แล้วจ้า คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเล็กน้อย

ประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะการสอบคัดเลือกระบบรับตรง
ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษา
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2560
เว็บไซต์หหลัก http://www9.si.mahidol.ac.th/

977 Comments