กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ประกาศผลแล้ว รับตรง ระบบมหิดลรับตรง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ระบบมหิดลรับตรง ม.มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560
และรับรหัสระบุตัวบุคคล วันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

413 Comments