กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ประกาศผล จุฬาฯ รับตรง แบบปกติ 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)ปีการศึกษา 2560

ปล. ช้าหน่อยคนน่าจะโหลดเยอะ โดยเฉพาะกลุ่มรวม โหลดไม่ขึ้นเลย T__T
คณะอื่นๆ ผมเข้าดูได้หมดแล้ว

แนะนำ ให้ใช้อันนี้เว็บไม่ล่ม ดูคะแนนแบบรายบุคคล
 https://admission3.atc.chula.ac.th/

 Link จากเว็บไซต์หลัก http://www.atc.chula.ac.th

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 (28 มีนาคม 60)
– รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
– ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
– ห้องสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะินิติศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 (28 มีนาคม 60)
– รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะนิเทศศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 (28 มีนาคม 60)
– รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 (28 มีนาคม 60)
– รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะวิทยาศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560  (28 มีนาคม 60)
– รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560  (28 มีนาคม 60)
– รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560
(28 มีนาคม 60)
– รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะครุศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 (28 มีนาคม 60)
– รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะสหเวชศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 (28 มีนาคม 60)
– รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
27 Comments