กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาแล้วจ้า เกณฑ์คัดเลือกองค์ประกอบและค่าร้อยละ Admissions กลาง 2560 ปีนี้ประกาศผลช้ากว่าเดิม !!

มาแล้วครับน้องๆ ปฏิทิน และเกณฑ์คัดเลือกองค์ประกอบและค่าร้อยละ Admissions กลาง 2560 มีการขยับกำหนดการ ตั้งแต่รับสมัคร และ ประกาศผลให้ช้ากว่าปี 59 อีก !! T__T

สำหรับเกณฑ์คัดเลือกยังคงเหมือน ปี 2559 แต่อาจจะมีการปรับย่อยในรายสาขาวิชา เช่น ครุศาสตร์   คณะส่วนใหญ่น่าจะไม่มีการปรับเกณฑ์คัดเลือกครับ

ปฎิทินการรับสมัคร Admissions 2560

มีการขยับเวลาการรับสมัคร และประกาศผล Admissions 60
ให้ช้ากว่าปี 59 อีก !!  ประมาณ 10 วัน 

ปี 59 จำหน่ายระเบียบการ 6-17 พ.ค.   แต่ปี 60  จำหน่ายระเบียบการ 16-27 พ.ค.
ปี 59 รับสมัคร 10-17 พ.ค. 2559    ปี 60 รับสมัคร 20-27 พ.ค.
ปี 59 ประกาศผลมีสิทธ์สัมภาษณ์ 5 มิถุนายน 2559   ปี 60 ประกาศ ผล 9 มิ.ย 60
ปี 59 ประกาศผลผู้มีสิทธ์คัดเลือก  1 กรกฎาคม 2559  

CR. Unigang  ข้อมูลดีๆ สำหรับน้องๆค่ะ

+ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

+แผนพับองค์ประกอบ และค่าร้อยละ Admissions 2560

37 Comments