กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

Update ปฏิทินรับตรง 6 โครงการ ม.บูรพา 2560

ปฏิทินการรับสมัคร ม.บูรพา ปีการศึกษา 2560

ม.บูรพา
ปฏิทินการรับสมัครรับตรงทั่วประเทศ คลิกที่นี่…

ปฏิทินการรับสมัครรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด คลิกที่นี่…

ปฏิทินการรับสมัครโครงการเพชรตะวันออก คลิกที่นี่…
เปิดรับสมัคร 15 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 59

ปฏิทินการรับสมัคร โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศคลิกที่นี่…
เปิดรับสมัคร 13-26 กันยายน 59

ปฏิทินการรับสมัครโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คลิกที่นี่…
เปิดรับสมัคร 15 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 59

ปฏิทินการรับสมัคร โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” คลิกที่นี่…
เปิดรับสมัคร 15 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 59

611 Comments