กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ปฎิทิน60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น

ปฏิทินการรับสมัครบุคลลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทโควตาภาคฯ รอบที่ 1

รับสมัครสอบข้อเขียน  26 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2559
สอบข้อเขียนวิชาหลัก   26-29 พฤศจิกายน 2559

334 Comments